Google.Chrome.v61.0.3163.91.x64_[download0098.com].zip
46.62 MB
دانلود رایگان یا ویژه را انتخاب کنید
SLOW DOWNLOAD
دانلود سریع
نوع دانلود: Free ویژه
سرعت دانلود: 500.00 MBps Maximum
زمان انتظار: 60 Seconds فوری
تبلیغات سایت: بله None
فایل ها برای چه مدت نگهداری خواهد شد: 60 روزها Forever
حداکثر اندازه آپلود فایل: 100.00 MB 2.00 GB
رابط برای مدیریت فایل های آپلود شده: Not available موجود
حتی زمانی که سرورها مشغول هستند، سریع دانلود کنید: Not available موجود
زمان دانلود تخمین زده شده: 10 seconds 10 seconds

مزایای حساب

دانلود مستقیم ، بدون انتظار.

بدون تبلیغ.

دانلود همزمان نامحدود.

حداکثر سرعت دانلود در دسترس.

پشتیبانی از دانلود منیجر.

حداقل 100 گیگا بایت فضای ذخیره سازی

فایلهای شما برای 0 روز نگهداری خواهد شد.

آپلود فایل ها تا 2.00 GB برای هر فایل.

بدون محدودیت در دفعات دانلود.

بسیار مرقوم به صرفه

بدون اشتراک.