بررسی کننده لینک

از این صفحه برای بررسی فعال بودن لینک ها استفاده کنید. شما میتوانید تا 200 آدرس فایل را در کادر زیر وارد کنید، تنها کافیست هر لینک را در یک خط جداگانه قرار داده و بروی دکمه بررسی فایل ها کلیک کنید.